انتخاب ارکان اجرایی جشنواره فصلی رسانه‌ای و مطبوعاتی استان

در جلسه هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های استان ایلام، پس از بحث و بررسی‌های صورت پذیرفته، ارکان جشنواره فصلی با نگاه ویژه به کرونا انتخاب گردیدند.
به گزارش فریاد، در این جلسه ارکان جشنواره فصلی با نگاه ویژه به کرونا به شرح ذیل انتخاب گردید:
۱- سامی شهبازی، رئیس جشنواره
۲-سجاد صیدی، دبیر جشنواره
۳-محمدسجادصفرپور، جانشین دبیر جشنواره
۴-رضا میرزاد، مسئول کمیته علمی و هیئت داوران
۵-سیدداود سجادی، مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی
۶-حجت نوروزی، مسئول کمیته مالی
۷-محمدامین احمدبیگی قجر، مسئول دبیرخانه جشنواره
سومین جشنواره فصلی مطبوعات و رسانه‌های ایلام برگزار می‌شود و علاقه مندان می‌توانند تا پایان آذرماه نسبت به ارسال آثار خود به این جشنواره اقدام کنند.
نظرات ارسال نظر