قلیان، تفریحی خطرناک

با گذری در پارک‌ها و اماکن تفریحی خلوت و حتی شلوغ متوجه می‌شویم که مصرف قلیان به عنوان یک تفریح در جامعه رو به فزونی است و از آن بدتر هم اینکه سن مصرف‌کنندگان قلیان آن رو به کاهش و در حال تسری به سن نوجوانی است.
عکاس: فردین حسینی
نظرات ارسال نظر