توزیع ۱۳۰ بسته معیشتی در بین روستاییان شهرستان هلیلان 

این بسته ها با مشارکت سازمان های مردم نهاد جوانان استان ایلام در راستای رزمایش همت جوانانه و کمک مومنانه تهیه و در بین اقشار کم درآمد و آسیب دیده زمان کرونا در روستاهای شهرستان هلیلان توزیع شد .
به گزارش فریاد، ۱۳۰ بسته معیشتی به ارزش هر بسته ۲ میلیون و در مجموع ۲۶۰ میلیون ریال با مشارکت سازمان های مردم نهاد جوانان استان ایلام در راستای رزمایش همت جوانانه و کمک مومنانه تهیه و در بین اقشار کم درآمد و آسیب دیده از کرونا  ویروس در روستاهای شاران، زردلان و چشمه ماهی شهرستان هلیلان توزیع شد.
گفتنی است؛ در این مراسم توزیع بسته های معیشتیدر دور ترین روستاهای شهرستان هلیلان با فاصله ۲۵۰ کیلومتری شهر ایلام، علی شائی مدیر کل ورزش و جوانان استان ایلام، تردست معاون  فرهنگی و امور جوانان، یاری کارشنان معاونت جوانان و ترحمی رییس اداره ورزش و جوانان  شهرستان هلیلان حضور داشتند.
نظرات ارسال نظر