تجهیز ۱۳ خانه ورزش روستایی در ایلام

مدیر کل ورزش و جوانان استان ایلام گفت: برای تجهیز هر خانه ورزش روستایی 10 میلیون تومان تجهیزات توسط اداره ورزش خریداری و به دهیارهای مربوطه اهدا گردید.
به گزارش فریاد، دکتر مظفر علی شائی در مراسم توزیع تجهیزات ورزشی خانه های ورزش روستایی، اظهار کرد: برنامه ریزی های در طول سال برای تجهیز و تقویت امکانات خانه های ورزش روستایی مد نظر داریم تمام روستاهای استان تجهیز شوند وی ابراز امیدواری کرد که با این کار شاهد پویایی و نشاط در روستاها باشیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام افزود: برای تجهیز  هر خانه ورزش روستایی ۱۰میلیون تومان توسط ورزش و جوانان میلیون تومان هزینه شده است.
وی در ادمه گفت: در روستاها امکانات کمتری برای فعالیت ورزشی وجود دارد و این در حالی است که در روستاها استعدادهای خوبی در زمینه ورزشی داریم.
وی خاطرنشان کرد: روستاهایی که دهیاری های آن بستر راه اندازی خانه ورزش روستایی را فراهم کردند  تجهیز شده است .
وی در پایان گفت:  باید بتوانیم نقش مدیریت بانوان را در عرصه های مختلف روستایی فراهم کنیم، و امید است این روند رو به  افزایش باشد.
نظرات ارسال نظر