نوبخت:

عزم دولت ارتقای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است

رییس سازمان برنامه و بودجه، عزم دولت تدبیر و امید را ارتقای آموزش‌های فنی و حرفه ای بیان کرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه توجه جدی به دانشگاه‌های مأموریت‌گرا دارد و به دنبال حل مشکلات و ارتقای سطح آموزش های عالی مهارتی است.
به گزارش فریاد، به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، نشستی در راستای بررسی راهکارهای اصلاح شاخص های بودجه ای دانشگاه فنی و حرفه ای و تغییر دفتر بخشی بودجه ای این دانشگاه از امور آموزش و پرورش عمومی به ذیل دفتر بخشی آموزش عالی، با حضور محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و ابراهیم صالحی عمران رییس این دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه اصلاح شاخص‌های بودجه‌ای و طرح ردیف ۵۰ درصد تأمین منابع مالی حمایت از پروژه‌های خیرساز دانشگاه فنی و حرفه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تصویب شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست اظهارداشت: حمایت از آموزش عالی مهارتی و دانشگاه های مأموریت گرا از برنامه های اصلی سازمان برنامه و بودجه کشور است.
نوبخت به وجود عزم ملی جهت ارتقای آموزش های فنی و حرفه ای در دولت اشاره کرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه توجه جدی به دانشگاه های مأموریت گرا دارد و به دنبال حل مشکلات و ارتقای سطح آموزش های عالی مهارتی است.
رییس دانشگاه فنی و حرفه ای نیز در این نشست ضمن تقدیر از دستور تغییر دفتر بخشی این دانشگاه، گزارشی از روند حرکت آموزش عالی مهارتی و حرفه گرایی در آموزش عالی ارایه کرد.
در این نشست نوبخت ضمن دستور درخصوص اصلاح شاخص های بودجه ای دانشگاه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بهره مندی دانشگاه فنی و حرفه ای از ردیف درصد تأمین منابع مالی در حمایت از پروژه های خیرساز را ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا، دانشگاه فنی و حرفه ای از سال ۹۰ از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم منتقل شد اما پس از گذشت ۱۰ سال کماکان در دفتر بخشی آموزش عمومی سازمان برنامه و بودجه قرار دارد. سال گذشته با موافقت دولت و به ویژه سازمان برنامه و بودجه این دانشگاه به دفتر بخشی آموزش عالی منتقل شد و بودجه ها بر اساس سرانه دانشجویی اختصاص داده می شود.
نظرات ارسال نظر