ردیف اعتباری برای طرح آزاد راه پل زال - چیلات - نجف مشخص شد

در این نشست در ارتباط با تفاهم نامه های پروژه مهم آزادراه پل زال چیلات نجف اشرف بحث و گفتگو شد.
به گزارش فریاد، در این نشست که معاون امور عمرانی استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز حضور داشت مصوب شد سازمان برنامه و بودجه کشور ردیف اعتباری این پروژه را در بودجه سال ۹۹ درج کند. 
در این نشست سازمان برنامه و بودجه کشور موافقت خود مبنی بر مشارکت در این طرح را اعلام و سرمایه گذار بخش خصوصی برای مشارکت در مناقصه توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین شد و  بانکهای عامل موافقت خود را مبنی بر مشارکت مستقیم اعلام کرده‌اند.
همچنین مقرر شد وزیر راه و شهرسازی و استاندار ایلام با بانک مرکزی مذاکره و پس از دریافت مجوز وموافقت این بانک، مشارکت دیگر بانکها در این پروژه نیز عملیاتی شود و شرکت مذکور به ثبت برسد تا با تحقق این موضوع عملیات کلنگ زنی پروژه مهم پل زال چیلات و دهلران نجف اشرف توسط رئیس جمهور انجام گیرد.
نظرات ارسال نظر