آشنایی با مراحل ۱۱ گانه‌ کنترل دوپینگ

کنترل دوپینگ به منظور استفاده ورزشکاران از مواد ممنوعه شامل ۱۱ مرحله است، با تست مربوطه از طریق آزمایش خون یا ادرار توسط مأموران کنترل دوپینگ مدنظر قرار می‌گیرد.
به گزارش فریاد، اگر شــما در ســطح ملی یا بین‌المللی رقابت می‌کنید، در هر زمان و مکانی می‌توانید توســط فدراســیون بین‌المللی مربوطه خود، نادو یا کمیته برگزار کننده مسابقات، مورد آزمایش خون یا ادرار قرار گیرید. تمام تست‌ها توسط ماموران کنترل دوپینگ آموزش دیده و مورد تایید، انجام می‌شود و نمونه‌گیری می‌تواند حین یا خارج رقابت انجام شود.
فهرست مواد و روش‌های ممنوعه
این فهرست برای استفاده ورزشکاران به منظور اطلاع از مواد و روش‌های ممنوعه حین رقابت و خارج از رقابت کاربردی اســت. وادا هر ســال این فهرست را بروزرسانی می‌کند و آن را در سایت خود قرار می‌دهد. استفاده غیر مسئولانه از هر دارو، مکمل غذایی یا هر نوع ماده یا روش، می‌تواند شما را از انجام بهترین عملکرد باز دارد. در خصوص مصرف مکمل احتیاط کنید، چرا که حتی یک مکمل کاملاُ طبیعی هم می‌تواند حاوی ماده ممنوعه باشد.
تشریح ۱۱ مرحله کنترل دوپینگ
اولین مرحله کنترل دوپینگ این است که در هر زمان و مکان ممکن است از شما نمونه‌گیری شود.
در دومین مرحله از سوی مامور کنترل دوپینگ، از انتخابات برای نمونه‌گیری مطلع می‌شوید.
در مرحله سوم آمادگی خود را برای نمونه‌گیری در اسرع وقت به مأموران کنترل دوپینگ اعلام می‌کنید.
در مرحله چهارم ظرف نمونه‌گیری خود را از بین ظروف موجود انتخاب کرده و باید دقت کنید که این ظرف سالم و پلمپ باشد.
در مرحله پنچم حداقل ۹۰ میلی‌لیتر ادرار برای نگهداری در ظرف مخصوص و ارسال به آزمایشگاه نیاز است
در مرحله ششم هنگام نمونه دادن از میانه شکم تا زانو باید برهنه باشید تا مامور کنترل دوپینگ که هم‌جنس ورزشکار است به راحتی بتواند خروج ادرار از بدن شما را مشاهده کند.
در مرحله هفتم یک کیت نمونه‌گیری پلمپ شــده را بردارید و پس از اطمینان از پلمپ بودن و بررســی ســریال کیت با بطری‌های داخــل آن، ابتدا نمونه را در بطری B تا بالای خط بطری بریزید.
سپس بطری A  را پر کنید و مقدار کمی هم در لیوان جمع‌ آوری باقی بگذارید و در مرحله بعد در بطری‌های A و B را محکم ببندید تا پلمپ شوند.
در مرحله ۹ مأمور کنترل دوپینگ، وزن مخصوص را اندازه می‌گیرد تا برای آزمایش رقیق نباشد؛ اگر نمونه بیش از اندازه رقیق باشد ضروری است تا دوباره نمونه بدهید.
در مرحله بعد نیز باید فرم کنترل دوپینگ تکمیل شود که شامل هرگونه ماده‌ای است احیاناُ مصرف کرده‌اید؛ از جمله داروهای تجویزی، داروهای غیر معمول و مکمل‌های غذایی و تمام اطلاعات فرم و شماره کیت را در صورت صحیح بودن تایید و امضا کرده و کپی ان را نزد خود نگه دارید.
در مرحله ۱۱ به عنوان آخرین مرحله نیز نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های مورد تایید وادا ارسال می‌شوند و نمونه A بررسی و آزمایش خواهد شد و نمونه B برای آزمایش‌های درخواستی بیشتر در محل امن نگهداری خواهند شد و آزمایشگاه نتایج را برای سازمان ضد دوپینگ مسئول وادا ارسال می‌کند.
نظرات ارسال نظر