تولید ماهی در ایلام

مدیر شیلات و آبزیان اداره جهاد کشاورزی ایلام از افزایش تولید ماهی در این استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از هشت هزار تن انواع آبزیان در این استان استحصال شده است.
نظرات ارسال نظر