از اجماعِ تحت تابوت تا اجماعِ تحت رایت

بیش از یک دهه است که ما بر موضعی به نام فتنه پای می‌فشاریم و در کنار عمود و عقبه و موقف فتنه، توقف طولانی نموده‌ایم، اکنون هنگام گذر و گذشت از این ایستگاه خسارت‌بار است.
عبدالصاحب ناصری
۱) ... خبر که پیچید حاج قاسم توسط آمریکایی‌ها به شهادت رسیده، ولوله و زلزله‌ای به پا شد، ایرانیان در گسترهٔ جهانی، همه جامهٔ سیاه عزا بر تن و جان پوشیدند. هر کس برایش مقدور بود در شهرهایی که نیم تنهٔ حاج قاسم و یارانش تشییع می‌شد، دست و دوشی بر تابوت آن قهرمانان وطن می‌کشید، غایبان نیز تابوت سلیمانی را بر دوش دل و دیدگان اشکبار می‌گرفتند. بی‌گزاف و تردید آیین تشییع مردی که خود را «سرباز قاسم سلیمانی» خوانده و نیمی از پیکرش به وطن برگشته بود، تجلی تجلیل تکرارناپذیر یک ملت از سربازش است که می‌توان بر آن نام «اجماع بر تابوت» گذاشت.
 هر کس تحلیل و تعلیلی برای این اجماع دارد، اجازه می‌خواهم که اظهار این قلم "اخلاص" باشد. اخلاص همان واژه که نام دیگر سورهٔ توحید است، سوره‌ای که مبدأ و مقصد و مجمع تمام باور و عمل یک مسلم موحد است. اخلاص سلیمانی به او دولت سلیمانی ‌داد و تابوت سلیمانی مجمع اتحاد و اجماع یک ملت با همهٔ گوناگونی‌ها در تراز جمعیتی ۸۵ میلیونی شد.
۲) بخش‌هایی از این ملت (اندک یا بسیار) با همان دلبستگی ملّی، دل نگرانی‌ها، مسائل و مطالبات قابل اعتنایی دارد، خدشه به متن اعتمادشان دست‌درازی کرده، اتفاقاً کلام علی(ع) در کام دارند: "لا رَأیَ لِمَن لا یُطاعُ" (آنکه نظرش بی‌اثر است و به کار گرفته نمی‌شود، در واقع رأی و نظری ندارد) به بن‌بست نا‌امیدی ناشی از نشنیدن خواسته‌هایشان رسیده‌اند. این ناامیدی گاه سر از خشم و خشونت بی‌سر درمی‌آورد، در پی آغوشی است که به مهر و منطق و پاسخ، بر او گشوده شود و در آن به آرامش رسد.
۳) ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای فصل و ختم اختلافات و اجماع ملّی و معنوی وجود دارد. تابوت قاسم، تجربهٔ آزموده این مدعاست.
معتقدم رایت رهبری و ولایت می‌تواند این اجماع را حاصل کند. بیش از یک دهه است که ما بر موضعی به نام فتنه پای می‌فشاریم و در کنار عمود و عقبه و موقف فتنه، توقف طولانی نموده‌ایم، اکنون هنگام گذر و گذشت از این ایستگاه خسارت‌بار است. خون پاک ابرمجاهد قرآن و عترت و سردار بزرگ و پرافتخار اسلام موجب سستی گره‌های در دل افتاده گشته که با سر انگشتان تدبیر و تحبیب رهبری، بسیار قابل گشایش است.
رایت ولایت، ظرفیت بی‌نظیری برای اجماع و اتحاد ایرانیان و گذر از عقبات اختلافات است. آرزو می‌کنم که ما از اجماع بر تابوت به اجماع بر رایت برسیم. آنان که اندک درنگی در ژرفای تهدیدها و توطئه‌های مخوف و هول‌انگیز برای این ملک و ملت و مکتب کرده و گزارش مصور مختصری از جنایت جلادانی چونان داعش در گردن زدن و به رگبار بستن جوانان اسیر و مظلوم عراقی و سوری دیده باشند، در ضرورت گذر سریع از عقبهٔ اختلاف و رسیدن به شجره وفاق و منزل اجماع اندک تردیدی نخواهند داشت. آتش اختلاف همان "شَفا حُفرَةٍ مِنَ النّار" است که قرآن ما را از آن اینگونه بیم می‌دهد: "وَ اتَّقوا فِتنَةً لا تُصیبَنَّ الَّذین مِنکُم خاصّةً ".
رایت رهبری بر مدار رإفت و لینت و اعلام عمومی گذشت و وحدت، ظرفیت بی‌بدیل ایرانیان برای گذر از طوفان بلاخیز تهدیدهاست.
نظرات ارسال نظر