درنگی بر برنامه نود و حذف عادل فردوسی‌پور

فقدان فضای رقابتی در ارتباط با همه پدیده‌های اجتماعی، زیان‌بار و خسارت‌آفرین است و درباره برنامه نود هم سال‌هاست همین ایراد جدی قابل مشاهده بوده.
اکبر نبوی*
1- چند سال است که برنامه نود، سطحی و حاشیه‌خواه و حاشیه‌ساز شده و آن عیار اولیه را ندارد و نیازمند اصلاحات ساختاری است.
2- عادل فردوسی‌پور به اعتبار تلاش و ذوق و هوش فردی و فرصت بسیار خوبی که رسانه (صدا و سیما) در اختیار او قرار داده (و حتی گاهی آزادی عمل‌اش فراتر از اجرای یک برنامه فوتبالی بوده) به یک سرمایه مهم رسانه‌ای تبدیل شده. منطق و عقل حکم می‌کند که قدر سرمایه‌هایمان را بدانیم. هیچ سرمایه‌ای (بویژه سرمایه انسانی) راحت و ارزان به دست نمی‌آید تا ساده و مفت از کف برود.
3- رفتار و مدیریت قلدرمآبانه (چه از سوی مدیر شبکه سه و چه از سوی فردوسی‌پور) به ضد خود تبدیل می‌شود. در کوتاه مدت ممکن است هر یک از طرفین احساس پیروزی داشته باشند، اما با گذشت زمان می‌فهمند که بازنده‌ای محتوم بوده‌اند.
4- حذف فردوسی‌پور از نود نشان می‌دهد که آقایان در فهم و ادراک خود از رسانه باید تجدیدنظر کنند. خیلی هم جدی تجدیدنظر کنند. برنامه‌ای که فردوسی‌پور روی آنتن می‌بَرَد اشکال دارد؟ مسلماً. اشکال را برطرف کنید. چرا بیخود و بی دلیل سرمایه‌سوزی می‌کنید و انرژی خود را تلف می‌سازید و عواطف طرفداران بی‌شمار نود را زخم می‌زنید؟
5- فقدان فضای رقابتی در ارتباط با همه پدیده‌های اجتماعی، زیان‌بار و خسارت‌آفرین است و درباره برنامه نود هم سال‌هاست همین ایراد جدی قابل مشاهده بوده. بنده چندین بار به آقایان گفته بودم که یک برنامه فوتبالی، با عواملی غیر از نود و در شبکه‌ای دیگر و با همان فضا و مجالی که برای فردوسی‌پور ایجاد کرده‌اید، راه بیندازید تا هم میان این دو برنامه رقابتی سازنده و روبه جلو شکل بگیرد و هم دستتان زیر ساطور یک برنامه و یک مجری نباشد تا ناچار نشوید در بزنگاه‌های اختلاف، به وادی رفتارها و تصمیم‌گیری‌های نادرست و زیان‌بار برسید. چنانکه الان رسیده‌اید.
6 ـ هنوز هم دیر نشده. به گمان بنده، بهترین کار این است که نود با فردوسی‌پور ادامه یابد و در شبکه یک، دو و یا پنج، یک برنامه فوتبالی قبراق و سرحال با همین نامزدهای احتمالی که برای جانشینی فردوسی‌پور در نظر گرفته‌اید تدارک نمایید تا انحصار نود را بشکند و ضمناً فرصتی برای داوری افکار عمومی فراهم سازید تا درباره هر دو برنامه، قضاوتی عینی و آگاهانه پیدا کنند. همین قضاوت، به تنهایی سرمایه‌ای است برای مدیران رسانه تا در سایر موضوعات و برنامه‌سازی‌ها، ضمن توسعه سرمایه رسانه‌ای، فهم و درک درستی از اشکالات و نواقص برنامه‌های همگن و هم‌سطح داشته باشند.
7- در شرایط موجود، گام نخست دست برداشتن از تصورات کاذبی ست که در باره جایگاه‌های یکدیگر پیدا شده. طرفین باید بدانند از حقوق و تکالیف متقابل برخوردارند و این حقوق و تکالیف متقابل را باید به رسمیت بشناسند. مدیر شبکه سه باید حقوق تهیه‌کننده و مجری نود را به رسمیت بشناسد و مجری نود هم حقوق مدیر شبکه سه را. مدیر شبکه باید تکالیف‌اش را نسبت به برنامه نود انجام دهد و تهیه‌کننده و مجری نود هم باید به تکالیف‌اش نسبت به مدیر شبکه سه عمل کند.
اگر منیت‌ها (توسط هر دو طرف ماجرا) کنار بروند، نود می‌تواند با فردوسی‌پور ادامه یابد.
*فعال سینمایی
نظرات ارسال نظر