رسانه‌ها یار شاطر باشند نه بار خاطر

رئیس خانه مطبوعات ایلام در نوشتاری تاکید کرده است: رسانه‌ها در این شرایط مانند همیشه یار شاطر مردم و تصمیم‌گیرندگان باشند.
عبدالحمید کرمی*
شرایط کشور و به تبع آن استان در یک بحران خاص که دنیا با آن گرفتار آمده است به سر می‌برد و همه خوب می‌دانند اقتضائات کشور و فشارهای بین‌المللی حتی در این وضعیت استثنایی دست بردارش نیستند، ایجاب می‌کند که رسانه‌ها با درک این وضعیت و موقعیت ویژه چون دیگر بحران‌ها که همیشه یار شاطر مردم و خدمتگزاران بوده‌اند این بار هم با دقت و حساسیت، اخبار و رویدادها را رصد کنند و یاور و پشتیبان نیروهای خط مقدم جبهه‌ای باشند که در حال مبارزه‌اند و برای به زانو درآوردن آن از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزند.
ستاد ملی مدیریت کرونا و به تبع آن در استان‌ها به عنوان اصلی‌ترین مرکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جهت تمرکز بر مدیریت و جلوگیری از پراکنده‌کاری باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.
حال در این شرایط ممکن است تصمیمی به مذاق عده‌ای خوش نیاید و یا این شرایط را بهانه‌ای برای تسویه حساب‌های جناحی و سیاسی خویش قرار دهند که کاری اخلاقی و پسندیده نیست.
این روزها، روز همدلی و همکاری است، روزی است که همه با هر امکاناتی و با هر وسیله‌ای که در اختیار دارند باید به میدان بیایند و کمک کنند تا در این بین که مردم، در خانه ماندن را به عنوان بهترین کمک به دست‌اندرکاران انتخاب کرده‌اند و در این موقعیت از فضای رسانه‌ای بیشتر استفاده می‌کنند لازم است با انتشار اخبار درست و امیدبخش و آرامش‌بخش باری از این بحران بزرگ را بر دوش بگیرند و یار شاطر باشند نه بار خاطر.
*مدیرمسئول هفته نامه پیک ایلام
نظرات ارسال نظر