گزارش تصویری

حال و روز غم انگیز تلفن های کارتی در شهر مهران

باجه های تلفن شهر مهران که علاوه بر هم استانی های عزیز، پذیرای خیل عظیمی از زائران سراسر کشور می باشد وضعیت مناسبی ندارند
نظرات ارسال نظر