عذرخواهی، شرمساری، استعفا!

خداداد ابراهیمی*
این روزها بازنشستگان نجیب، در تنگنای معیشت، روزهای پرمشقت و رنج‌آوری را تجربه می‌کنند اما دولت راهکاری معقول برای استیفای حقوق مغفول آنان ارائه نمی‌دهد و با ماشاءالله، ان‌شاءالله گفتن و وعده‌های تکراری و فریبنده، نمک بر زخم ناسور آنان می‌پاشد.
از ستم‌های مضاعف دولت روحانی به بازنشستگان این است که خود یک دولت بازنشسته است اما درد بازنشستگان را نمی‌فهمد و هربار با فرصت‌سوزی‌ها و لطایف الحیل سازمان بی‌برنامه‌ی "برنامه و بودجه"، مطالبات چندین ساله‌ی آنان را به تعویق می‌اندازد.
کابینه‌ی دولت حسن روحانی که به کابینه‌ی پیر و خسته معروف است، اغلب وزیران، معاونان وزارتخانه‌ها، استانداران و برخی مدیران کل حوزه‌های وزارتی، مدیران عامل شرکت‌های پردرآمد وابسته به دولت را از بین نزدیکان و وابستگان جناحی خود برگزیده که حتی بعضی از آنان چند بار هم بازنشسته شده‌اند.
این جماعت که خود در اَمن عیش به زندگی اشرافی و تشریفاتی ادامه می‌دهند در برابر صدها رنج و گرفتاری بازنشستگان شریف، سکوت کرده و همه چیز را به فردا و فرداها محول می‌کنند.
استمرار بحران صندوق‌های بازنشستگی، اجرایی نشدن طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، عدم تصویب حق منطقه جنگی بازنشستگان، عدم پرداخت پاداش پایان خدمت آنان و... از جمله مطالبات قانونی بازنشستگان است که دولت روحانی در برابر آنها مستاصل عمل کرده و برای همیشه در برابر بازنشستگان عزیز سه بدهی کلان خواهد داشت؛ عذرخواهی، شرمساری، استعفا!
*روزنامه نگار