امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه آزاد ایلام و تهران

به گزارش فریاد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام اظهار کرد: تفاهم‌نامه همکاری در راستای کمک به انجام پروژه‌های اقتصادی شامل تولید و بسته‌بندی آب آشامیدنی، احداث زائرسرا در شهر مهران و ایجاد گلخانه در ایلام بین دانشگاه آزاد اسلامی ایلام و تهران و در حضور دکتر طهرانچی، ریاست عالیه دانشگاه منعقد شد.
محمد میرزایی‌حیدری با بیان اینکه با امضای این تفاهم‌نامه، دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در طرح‌های اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام سرمایه‌گذاری خواهد کرد، ادامه داد: براساس این تفاهم‌نامه، علاوه بر سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران در ایجاد رشته‌های پزشکی به دانشگاه آزاد اسلامی ایلام کمک خواهد کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام اضافه کرد: این تفاهم‌نامه همکاری با درایت و مدیریت دکتر طهرانچی و در راستای حل مشکلات مالی واحد ایلام و کاهش وابستگی علمی، پژوهشی و آموزشی واحدهای دانشگاهی به شهریه دانشجویان صورت گرفته است.