حکم متفاوت قاضی آبدانانی برای شکارچی متخلف

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام گفت: شکارچی متخلف به دستور قاضی پرونده و در یک اقدام فرهنگی و آموزشی به ساخت آبشخور برای حیات وحش محکوم شد.
به گزارش فریاد، غلامرضا ابدالی افزود : با تشکیل یک فقره پرونده تخلف محیط زیستی با موضوع شکار غیر مجاز یک بزمجه و انتشار تصویر این تخلف در فضای مجازی، متهم پرونده مذکور پس از طی فرآیند دادرسی در محاکم شهرستان آبدانان، مجرم شناخته و از سوی دادگاه به مجازات قانونی محکوم شد.
وی اضافه کرد: رییس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آبدانان در حکمی جالب و فرهنگی این متخلف شکار غیر مجاز را به ساخت ۲ مورد آبشخور برای حیات وحش با هماهنگی و نظارت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان به عنوان جایگزین یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
همچنین به دستور قاضی پرونده این شکارچی متخلف هر ماه یک بار و در مدت یک سال ملزم به پاک‌سازی مناطق حفاظت شده آبدانان از زباله و ایجاد صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان معرفی گونه‌های جانوری و اهمیت حفظ گونه‌ها و نقش وحوش در چرخه زیستی شهرستان شد که این احکام نیز باید با نظارت و تایید اداره حفاظت محیط زیست صورت گیرد.
ابدالی تاکید کرد: این رای بر اساس بند الف از ماده ۱۰ از قانون اصلاح موادی از قانون شکار و صید مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۲،۱۴،۱۶۰و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و بند یک از تصویب‌نامه هیئت وزیران مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۷ صادر و اعلام شده است.
نظرات ارسال نظر