استقرار دستگاه جدید آنژیوگرافی استان ایلام

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام از ورود دستگاه جدید آنژیوگرافی به استان برای استقرار در بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایلام خبر داد.
به گزارش فریاد، محمد کریمیان افزود: بر اساس رایزنی‌هایی انجام شده با مسئولان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) توافق به عمل آمد که به طور مشترک در خرید این دستگاه آنژیوگرافی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام را یاری کنند.
وی گفت: این دستگاه با مبلغ ۲۷ میلیارد ریال خریداری شده که سهم دانشگاه علوم پزشکی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هر کدام مبلغ ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام اضافه کرد: در حال حاضر فضای فیزیکی محل استقرار دستگاه آنژیوگرافی و فضا‌های مربوط به ارائه خدمات به بیماران پس از انجام آنژیوگرافی، ۱۰۰ در صد آماده راه‌اندازی است.
وی عنوان کرد: در رابطه با بخش اتاق عمل قلب باز که با دستگاه آنژیوگرافی لازم و ملزوم یکدیگر هستند، با پیشرفت ۹۵ درصدی در حال تکمیل و راه‌اندازی است و فقط اقداماتی همچون انجام پوشش کفپوش و رنگ آمیزی آن باقی مانده است.
به گفته کریمیان قیمت واقعی این دستگاه آنژیوگرافی ۸۰۰ هزار یورو معادل حدود ۲۱۰ میلیارد ریال است که توسط هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت و با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با قیمت ۲۷ میلیارد ریال خریداری شده است.
نظرات ارسال نظر