چهارمین نشست سوریه و روسیه درباره بازگشت آوارگان فردا آغاز می‌شود

چهارمین نشست مشترک دو هیأت وزارتی هماهنگی سوریه و روسیه درباره بازگشت آوارگان سوری عصر سه‌شنبه با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سایر سازمان‌های بشر دوستانه در دمشق آغاز می‌شود.
به گزارش فریاد، چهارمین نشست مشترک سوریه و روسیه برای پیگیری کنفرانس بین‌المللی بازگشت پناهندگان و آوارگان سوری عصر فردا سه‌شنبه در دمشق آغاز می‌شود.
به گزارش سانا، این نشست بین هیئت‌های وزرای هماهنگی سوریه و روسیه با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سایر سازمان‌های بشردوستانه برگزار می‌شود.
این نشست همچنین شامل جلسات مشترک دو طرف در استان‌های مختلف در بخش‌های اقتصاد، تجارت، آموزش عالی، آموزش، بهداشت، دادگستری، فرهنگ، اداره محلی، محیط زیست، انرژی، کشاورزی، اصلاح زراعی، حمل و نقل و صنعت و توزیع کمک‌ها و کتاب‌های درسی در تعدادی از مناطق سوریه است.
نظرات ارسال نظر