آغاز گفت‌وگوی چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت عراق

عضو ارشد چارچوب هماهنگی از آغاز گفت وگو برای تشکیل دولت جدید عراق خبر داد.
به گزارش فریاد، عائد الهلالی از رهبران چارچوب هماهنگی شیعی عراق اعلام کرد که گفت‌وگو برای تشکیل دولت جدید عراق به رهبری چارچوب هماهنگی با همه طرف‌های سیاسی و بدون به حاشیه راندن یا کنار گذاشتن طرف‌های مختلف آغاز شده و فضای مثبتی در این مذاکرات وجود دارد.
وی گفت که همه احزاب سیاسی خواستار تسریع در روند تشکیل دولت جدید عراق هستند و به خوبی می‌دانند که در صورتی که وضع فعلی بدون تغییر واقعی باقی بماند باعث ایجاد مشکلات و بحران‌های زیادی در روزهای آینده خواهد شد.
نظرات ارسال نظر