نفس‌های ورزش استان به تنگی افتاده، این وادی هوای تازه می‌خواهد

سجاد صیدی*بی مقدمه به سراغ اصل مطلب می رویم. غفلت از ورزش و سرمایه های ورزشی استان از وضعیت هشدار گذشته و حالا خطرناک شده است!مدیرکلی که حضورش مدیون قامت بلند جناب نماینده است، داد ورزشکار و ورزش دوست
سجاد صیدی*
بی‌مقدمه به سراغ اصل مطلب می‌رویم. غفلت از ورزش و سرمایه‌های ورزشی استان از وضعیت هشدار گذشته و حالا خطرناک شده است!
مدیرکلی که حضورش مدیون قامت بلند جناب نماینده است، داد ورزشکار و ورزش دوست و دلسوزان ورزش استان را درآورده است!
از فضای اداری حاکم و نارضایتی کارکنان که به دلایل فراوان از جمله توزیع ناعادلانه رفاهیات است میگذریم! از تلاش برای به کارگیری و پست دادن به نیروهای منصوب نماینده می‌گذریم! فقط و فقط درخصوص ورزش‌ و کاستی‌های آن میگوییم
در زمینه اعزام ورزشکاران و تیم‌های ورزشی استان به مسابقات مختلف ضعف جناب مدیرکل مشهود است! هر از چندگاهی ویدیویی از ورزشکاران و سرپرستان میبینیم که در شأن آنها نبوده و ملتمسانه بدیهی‌ترین خواسته‌هایشان نظیر اسکان و اعزام را طلب می‌کنند.
در مدیریت، تجهیز و افتتاح اماکن ورزشی فقدان‌های نگران کننده‌ای شاهد هستیم! عدم حضور مدیرکل در این اماکن، عدم پیگیری احداث سالن‌های ورزشی در مناطق مختلف و عدم توجه به تجهیز سالن‌های ورزشی در مناطق محروم پذیرفتنی نیست!
در انتخابات هیئت‌های ورزشی ابهامات، حواشی و انتقادات بسیاری در این مدت پیش آمده که داد اهالی ورزش را درآورده است! این موضوع دلسوزان ورزش استان را به حاشیه برده و فضا برای حضور کوتوله‌های این زمینه فراهم شده است.
و حالا این روزها تمام توان مدیرکل و نماینده حامی وی صرف ابقا شده است! کاش تلاش‌هایی که صرف تردد این حضرات به تهران برای ابقا شد، صرف اعزام ورزشکاران میشد که شاید حالا ثمره آن را می‌دیدیم!
جناب مدیرکل؛ فرصت زیادی در اختیار شما و نماینده حامیتان بود! رفع نواقص انجام نشد، درعوض ضعف و کم کاری و کاستی‌ها بیشتر شد! دیگر تاب تحمل این اتفاقات را نداریم. لطفا به تلاش خود برای ماندن پایان دهید و بگذارید ورزش استان نفسی چاق کند…

*رئیس خانه مطبوعات و رسانه‌های استان ایلام
نظرات ارسال نظر