به زائر ایرانی نباید توهین شود

قطعا کسانی که در عراق به زائران ایرانی توهین می‌کنند در اقلیت هستند و این کشور در سال‌های گذشته به بهترین وجه ممکن از زائران حسینی استقبال نموده است.
فرج‌اله صیدمحمدی*
بسیاری از ایرانیان شرکت در اربعین حسینی را به عنوان یک‌ اصل معنوی پذیرفته‌اند؛ در این قالب کشور عراق و ایران مسئول حفظ کرامت و‌ شئونات زائران سیدالشهدا(ع) در کربلا و‌ نجف هستند.
همواره از میزبانی کشور عراق به ویژه شیعیان این کشور همسایه به نیکی یاد شده است و هیچ‌گاه پذیرایی و مهمان‌داری این مردم مهمان‌نواز را نباید فراموش کرد.
البته نباید اجازه داد کوچکترین تعرضی به حرمت ایرانیان صورت گیرد.
 قطعا کسانی که در عراق به زائران ایرانی توهین می‌کنند در اقلیت هستند و این کشور در سال‌های گذشته به بهترین وجه ممکن از زائران حسینی استقبال نموده است.
 تعرض به حیثیت ایرانی در عربستان باشد یا امریکا و عراق فرقی نمی‌کند و مسئولین کشور باید موارد اندکی که در فضای مجازی بازنشر می‌شوند را به طرف عراقی متذکر شوند.
 فراهم نمودن امکانات برای زائران حسینی بویژه در مواقع استراحت و‌ اقامت یکی از واجباتی است که کشورداران ایران و عراق در ایام اربعین باید مد نظر قرار دهند تا اینگونه زائر ایرانی در مکان‌هایی که شرایط مناسبی ندارند در انظار عمومی قرار نگیرند.
*مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی ویرا
تاریخ انتشار: ۷ شهريور ۱۴۰۱ ساعت:21:26
نظرات ارسال نظر