عاشورای حسینی، حرکتی تمدن‌ساز

قیام امام حسین علیه‌السلام در روز عاشورا اگرچه در نگاه ابتدایی یک حادثه است، اما در نگاه عمیق و بنیادی، حرکتی اندیشه‌ساز و بلکه تمدن‌ساز است که در طول تاریخ، هم در حفظ و ماندگاری اسلام و دفع انحرافات و تحریفات از آن و هم در احیاگری اسلامی، اثر بسیار تعیین‌کننده‌ای داشته است.
امیررضا باژدان*
قیام امام حسین علیه‌السلام در روز عاشورا اگرچه در نگاه ابتدایی یک حادثه است، اما در نگاه عمیق و بنیادی، حرکتی اندیشه‌ساز و بلکه تمدن‌ساز است که در طول تاریخ، هم در حفظ و ماندگاری اسلام و دفع انحرافات و تحریفات از آن و هم در احیاگری اسلامی، اثر بسیار تعیین‌کننده‌ای داشته است. بر این اساس، این قیام را باید مکتبی دانست که در آن، هدف اصلی، حفظ جوهره و ماهیت اصیل اسلام در برابر تحریف‌های زمانه بود. با این حال، به واسطه‌ی عناصر والایی از حقیقت، رشادت، ایثار، شجاعت و... که در این نهضت و مکتب وجود دارد، به نهضت و مکتبی ماندگار تبدیل شده است که برای همواره‌ی تاریخ، سرمشق آزادی‌خواهان و حقیقت‌طلبان بوده و خواهد بود.
باتوجه به عظمت نقش و جایگاه مکتب حسینی، چرایی شکل‌گیری و اهداف آن و لزوم درس گرفتن از آن برای شرایط حال و آینده‌ی خود و اینکه اصل این مکتب همواره در معرض تحریف بدخواهان قرار دارد، لذا:
۱-عاشورا یعنی آنجایی که هم جهاد با دشمن و هم جهاد با نفس در اعلی مرتبه آن تجلّی پیدا کرد.
۲- هدف نهضت حسینی، بازگرداندن جامعه اسلامی به خط صحیح بود، آن هم زمانی که راه، عوض شده است و جهالت و ظلم و استبداد و خیانت کسانی، مسلمین را منحرف کرده و زمینه و شرایط هم آماده است. امام حسین علیه‌السلام برای انجام یک واجب، قیام کرد. این واجب، عبارت است از اینکه مسلمانان هر وقت دیدند نظام جامعه اسلامی دچار یک فساد بنیانی شده و بیم آن است که به کلی احکام اسلامی تغییر یابد، هر مسلمانی باید قیام کند. البته در شرایط مناسب، آن وقتی که بداند این قیام اثر خواهد بخشید.
۳- درس بزرگ ماجرای عاشورا آن است که تا قبل از شروع قیام امام حسین علیه‌السلام، خواص هم حاضر نبودند علیه انحراف و ظلم اموی قدمی بردارند. اما بعد از قیام امام حسین علیه‌السلام این روحیه زنده شد بنابراین اسلام، زنده شده‌ی قیام امام حسین علیه‌السلام است.
*دانشجوی رشته پرستاری
نظرات ارسال نظر