به بهانه روز قلم؛

از "رایزنان فرهنگی" تا "راهزنان فرهنگی"

قلم، هم می‌تواند آتش جنگ‌ها را خاموش کند و هم می‌تواند با جایگاه معنوی و متعالی خود، امید و روشنی تقریر کند، مروج انسانیت باشد، آزادگی را معنی کند، شهید بسازد و مگر نه این است که؛ این قلم‌ها هستند که شهدا را می‌سازند؟!
خداداد ابراهیمی*
در ازدحام نوشته‌های صد من یک غاز زردنویسان تلگرامی، گاهی امیدوار می‌شویم که هنوز اهل قلم در ژرفای مفاهیم انسانی و فرهنگی، غور می‌کنند و عقلانیت و آزادگی قلم را پیشقراول همه روشنی‌ها و بهروزی‌ها باز تعریف می‌کنند و همواره چراغی فراروی تاریکزار بشریت روشن نگه داشته‌اند بی‌مزد و منت. در واقع اینان همان انسان‌های شریف، همان "رایزنان فرهنگی‌"اند.
گاه گاهی هم می‌خوانیم که جماعتی نویسنده بَدَلی با قلم‌های خسته و بسته، وقیحانه قلم فروشی می‌کنند تا رقمی بابت مزد کُلنگ کاری خود ارتزاق کنند و سفارش‌دهندگان سوژه‌‌های خاص را خشنود نگه دارند. در این رهگذار هر مقدار که واژه‌ها و نوشته‌ها به رنگ توهین، دشنام، هتاکی و ... نوشته شود، مبلغی و رقمی افزون‌تر کاسبی می‌کنند. در واقع این کاسبان قلم، نه تنها به دنبال بیداری و آگاهی جامعه نیستند بلکه خود نیز در خواب غفلت فرورفته‌اند. به قول نیمایوشیج : "غمِ این خُفته‌ی چَند خواب در چشمِ تَرَم می‌شِکَنَد ..."
اینان همان آدم‌های بی‌هویت، همان راهزنان فرهنگی‌‌اند که با فرصت طلبی از وضعیت بی در و پیکر فضای مجازی با نوشتن چند پاراگراف ضعیف و سخیف، خود را نویسنده و صاحب‌نظر حوزه فرهنگ و رسانه تلقی کرده و با جیغ و فریاد به چهره‌ی انسان‌های فرهیخته و شریف چنگ می‌زنند و امنیت و ساحت پاک رسانه را آلوده و مردم را آزرده‌اند و جز این نیست که ضعف قانون و عدم پیگیری و برخورد دستگاه‌های نظارتی و قضایی بر گسترش این جریان ضدفرهنگی بیش از پیش افزوده است.
در خاتمه با نکوداشت روز قلم و شادباش به نویسندگان مردمی و باشرافت، باید گفت که روز قلم فرصتی است تا یک بار دیگر بیندیشیم و بنویسیم که قلم، هم می‌تواند آتش جنگ‌ها را خاموش کند و هم می‌تواند با جایگاه معنوی و متعالی خود، امید و روشنی تقریر کند، مروج انسانیت باشد، آزادگی را معنی کند، شهید بسازد و مگر نه این است که؛  "این قلم‌ها هستند که شهدا را می‌سازند؟!»
روزنامه‌نگار*
نظرات ارسال نظر