نان به نرخ چند؟ شریف بودن چقدر تاوان دارد؟!

وقتی نان عده‌ای در روغن است اما قهرمانی نیست که نان به سفره‌ی مردم بیاورد، وقتی برخی نان به نرخ روز می‌خورند، وقتی برخی آدم‌ها نان در خون تهیدستان آغشته می‌کنند. وقتی بعضی آدم‌ها، نان مردم را آجر می کنند، وقتی که رسانه، صدای مردم بی‌صدا نباشد، درنتیجه تمام زندگی‌ مردم درد می‌کند.
خداداد ابراهیمی*
تلنگر اول: ای کاش تا فرصت داریم، همه‌ی تولید محتواهای رسانه‌ای گذشته خود را مرور می‌کردیم، فقط مرور. نیازی به نقد و تذکار و نهیب دیگران هم نیست. چون لا اقل خود می‌دانیم که در حق مردم و مخاطبان  چه ستمی روا داشته‌ایم شاید به جهل، شاید به سهو!
 ای کاش همه‌ی تعریف و تمجیدهای تهوع آور را از لابلای یادداشت‌ها، سرمقاله‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای خود بیرون می‌کشیدیم و درست همان ادبیاتی را که برای جناح سیاسی خاص به کار می‌بردیم، امروز نیز همان را برای جناح سیاسی حاکم به کار می‌بردیم تا مصداق واقعی "نان به نرخ روز خوردن" نباشیم 
تلنگر دوم: این کجراهه‌ی معیوب در دنیای رسانه مذموم و نفرت انگیز است. اینکه باسالوسی و عوام فریبی، استاندار جدید  را در آغوش بکشیم  اما در گعده‌های پشت پرده طناب دارش را ببافیم.
اینکه هنوز کلام آقای رئیس منعقد نشده، زبان به مدح وی بگشائیم. اینکه هنوز جناب مدیر تازه دوهفته از آغاز مدیریتش نگذشته، طرح و برنامه‌اش را نجات بخش و کلامش را مسیحادَم و رفتارش را پیامبرگونه تفسیر کنیم
چرا هرگز از خود نمی‌پرسیم؛
این تعاریف نابجا، این تمجیدهای مخرب، این چاپلوسی لجام‌گسیخته تاکی، تاچند؟! این  همه طاووس صفتی در کجا ریشه دارد؟!
تلنگر سوم: پیامبر اکرم(ص) در مذمت این دست افراد چه زیبا فرموده: 
«احْثُوا فِی‏ وُجُوهِ‏ الْمَدَّاحِینَ‏ التُّرَاب‏؛ به صورت چاپلوسان خاک بپاشید.»
اینجاست که شاید لازم باشد درمقابل محل کار برخی مسئولان یک کامیون خاک تخلیه شود تا به وقتش در درّه‌ی دهان و آتشفشان چشمان برخی مدیحه‌گران و چاپلوسان، خاک پاشیده شود.
تلنگر آخر:
وقتی نان عده‌ای در روغن است اما قهرمانی نیست که نان به سفره‌ی مردم بیاورد، وقتی برخی نان به نرخ روز می خورند، وقتی برخی آدم‌ها نان در خون تهیدستان آغشته می کنند، وقتی بعضی آدم‌ها، نان مردم را آجر می‌کنند، وقتی که رسانه، صدای مردم بی صدا نباشد، درنتیجه تمام زندگی‌مردم درد می کند...
و براستی که نان به نرخ چند؟ شریف بودن چقدر توان دارد؟!
*روزنامه‌نگار
نظرات ارسال نظر