حرمت امامزاده به متولی آن است/ سخنی چند با کارگزاران نظام در استان ایلام

فعالیت در قامت خدمتگذار مردم تنها زمانی ثمربخش است که اخلاق فردی، مقوم اخلاق اجتماعی بوده و از دریچه حرمت و  همکاری به همه آحاد ملت، به ویژه شهروندان جان آگاه فعال در عرصه خبر، خبرنگاری و رسانه بنگرند.
سجاد صیدی*

طی روزهای گذشته، در فضای رسانه‌ای استان ایلام مسائلی پدید آمد که تصور ذهنی فعالان عرصه رسانه از برخی مسئولین کنونی را مخدوش ساخت. مدیران و نمایندگان ملت به عنوان محافظان قانون و کلمه، بایستی در همه حال مایه قوام و دوام فرهنگ و اقتصاد و سیاست و ارزش‌های متعالی انسانی و عامل پیشبرد توسعه در جامعه امروز ایران باشند. شوربختانه برخی از آنان، امروز پا در مسیر دیگری گذاشته‌اند. روندی که لمس آن از سوی مردان و زنان هموطن در شرایط خطیر کشور، بیش از هر پدیده دیگری آزاردهنده است. 
فعالیت در قامت خدمتگذار مردم تنها زمانی ثمربخش است که اخلاق فردی، مقوم اخلاق اجتماعی بوده و ارکان ملت از جمله نمایندگان مجلس، استاندار، مقامات نظامی و انتظامی و...از دریچه حرمت و  همکاری به همه آحاد ملت، به ویژه شهروندان جان آگاه فعال در عرصه خبر، خبرنگاری و رسانه بنگرند.
به عنوان کوچک ترین عضو رسانه‌های استان و برحسب وظیفه در جهت رفع هر گونه ابهام پیرامون جایگاه رفیع خبرنگاران و نسبت به میزان تاثیرگذاری این بخش از کنشگران حوزه عمومی در پیشبرد اهداف حکومت و ارکان آن اعم از دولت و مجلس نکاتی چند یادآور میشود؛ ما روزنامه‌نگاران همواره با احساس تعلق خاطر به کشور با تکیه بر قالب‌های مختلف مطبوعاتی (خبر، گزارش، مصاحبه، یادداشت و...)در راستای توسعه همه جانبه استان قدم‌های استواری برداشته و بر عهد خود با ملتی که آرمان‌های بلندی را در دل دارد، متعهدیم. 
مخاطبان ما در این مسیر پرسنگلاخ، پیش و بیش از هرکس مردم شریف و نجیب دیارمان ایلام می‌باشند.
در این راستا نیز با هر شخص، گروه یا نهادی که در مسیر انتشار محتوای صحیح و آگاهی‌بخش همسو با منافع جامعه استان، به سوی اهالی رسانه دست یاری دراز کند، دست دوستی خواهیم داد. 
همچنین متعهد به حمایت کامل از تلاش همکاران سخت‌کوش خود بوده،ایجاد هر مانع به هر بهانه در مسیر اطلاع‌رسانی و شفافیت را فاقد وجاهت و صلاحیت می‌دانیم.
اصول مصرح قانون اساسی،قانون مطبوعات و نیز بیانات مقامات عالیرتبه کشور بر ضرورت توجه به شفافیت در همه ارکان اداری و اجرایی و لزوم احترام به نظر مخالف،پرسشگری‌ها و مطالبه‌گری‌ها تاکید موکد دارد. از این منظر همگان،منجمله همکاران خود را به رعایت قانون و رعایت اخلاق دعوت می‌نمایم.
همچنین پیام‌آور روشن‌ترین، صریح‌ترین و صادقانه‌ترین انذارها درخصوص تبعات خروج از بحث و گفتمان و ورود به جدال، خشونت و تهور در همه ارکان سیاستگذاری به ویژه در سطوح محلی به عنوان محمل ملموس‌ترین ارتباطات میان دولت و ملت هستیم. 
در شرایطی که کشور به واسطه سیاست‌های خطا،مواضع غیرشفاف و منفعت‌پرستی برخی از مدیران و کارآفرینان سیاسی یکی از بدترین دوره‌های خود را در تاریخ معاصر تجربه می‌کند، طرح پرسش از سوی خبرنگاران نه تنها با سعه صدر،روی گشاده و دل‌های مشتاق پذیرفته و شنیده شود که بایستی با هنر کارگزاران کشور، پیونددهنده مسائل با راه حل‌ها باشد.
جامعه امروز ایران و به ویژه جامعه استان ایلام از جداسری، کبر، آشنابازی، فساد، سیاست‌های خطا، تحلیل‌های ناصواب و ناکارآمدی ضربه بسیار دیده و محتاج ساماندهی است.قدر مسلم خبرنگاران در صف نخست بازنمایی این انحرافات و کارگردان احیای سرمایه اجتماعی در دوره حاضر هستند.دشمنی با پرسشگری خبرنگاران نه نشانه خردمندی و بینش که حاکی از عدسی‌های کوژ برخی از مدیران و نمایندگان ضعیف و فاقد تبحر در سیاست و سیاستگذاری است. 
حرکات کودکانه به قصد محدود کردن فعالیت رسانه هرچند با صبر و متانت بالای همکاران رسانه روبرو شده اما تکرار آن نشانه عدم توجه به آرمان‌های راستین ملت و بی‌توجهی به ضرورت نوکری و توجه به اصل پاسخگویی در برابر ملت است. 
در شرایطی که اتحاد و برادری، حسن والای حیات اجتماعی مردم استان بوده و هست، دامن زدن به اختلافات بی خاصیت در گستره بی‌مانند استان قطعا ره به خطاست و باید همواره ایام به یاد داشته باشیم که ایلام سرزمین گل‌های رنگارنگ هزاران دشتی ست که مدفن شهیدان گلگون‌کفن است و نه عرصه خُردی و خرابکاری که مامن رویش باغی زیبا به نام ایلام است.حرمت امامزاده نیز به متولی آن است. 
نگارنده به عنوان خادم همکاران در خانه مطبوعات و رسانه‌های استان ایلام و به نمایندگی از اصحاب نجیب رسانه استان به متولیان امور توصیه و تاکید دارند که خبرنگاران نه زینت‌المجالس سیاست و اداره و اجرا،که هم صدرالمجالس و هم چشمان بینای ملت به شمار می‌روند.اندک روشنایی کنونی استان ناشی از چراغی است که در این زمانه رخوت و یاس، با هم و غم همین عناصر صدیق حاصل آمده است. 
خبرنگاران استان امیدوارند در کنار مسئولان دردآشنا،سوتفاهمات پیش آمده اخیر را مبدأیی برای همبستگی در راستای ایجاد رشد و توسعه استان قرار دهند.

*رئیس خانه مطبوعات و رسانه‌های استان ایلام
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ساعت:10:00
نظرات ارسال نظر