ای کاش حوزه فرهنگی ما، “عمران”ی بود

ای کاش مدیران امروز ما، ارتقای فرهنگی، انبساط هنری و فروتنی مدیریتی خود را در قاموس مدیریت فرهنگی خود آموز، بیاموزند، ای کاش حوزه فرهنگ ما پر از "عمران" و عاقبت به خیری باشد.
خداداد ابراهیمی*
شواهد رسانه‌ای می گوید؛ اغلب روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و مطالبه‌محور، همواره در تولید محتواهای خود به نمایندگی از آحاد مردم و جامعه هنرمندان به بزرگداشت نخبگان، خاصه پیش قراولان عرصه فرهنگی، اهتمام داشته‌ و بدان افتخار کرده‌اند چرا که نکوداشت آنان نکوداشت ساحت مقدس فرهنگ است.
جامعه فرهنگ و هنر ایلام به زودی با مدیری فرهمند خداحافظی خواهد کرد البته خداحافظی نه با شخصیت حقیقی او بلکه صرفاً با اتاق مدیرکلی و امضاهای اداری او، چرا که از منظر مردم و جامعه فرهنگی، خداحافظی و بدرقه با مدیری مردمی، فروتن و کاربلد معنایی ندارد خاصه مدیری که با "خودآموز"ی، یار وفادار حوزه فرهنگ بوده و در این مسیر خطیر، مشقت‌ها را به جان خریده است.
او که با دست خالی ید بیضا کرد و با نگاهی نافذ و نافع، کوشید و جوشید تا عطشناکی اصحاب فرهنگ و هنر را التیام دهد، تا به هنر، مقام عالی و به فرهنگ، درجه متعالی، ببخشد. و کیست که نداند او بیشتر از هر زمانی برای اکرام و اعزاز هنرمندان، سنگ تمام گذاشت.
رسانه را تعالی بخشید و هنر را تجسمی از ظرافت و زیبایی خلقت، بازتعریف کرد هرچند کسی نمی‌تواند وسعت وسیع فرهنگ را به حد کمال برساند اما خودآموز با درایت و فراست مثال‌زدنی، ذائقه‌ی ناب فرهنگ و هنر را به‌ ویژه فرهنگ بومی اسلاف ما را به کام‌ مردم چشاند. در این رهگذار نباید فراموش کرد که اگر مداومت و سختکوشی معاونین او نبود شاید موفقیت‌ها به دشواری حاصل می‌شد که تکریم‌آنان، سزاوار و بایسته است.
ای کاش مدیران امروز ما، ارتقای فرهنگی، انبساط هنری و فروتنی مدیریتی خود را در قاموس مدیریت فرهنگی خود آموز، بیاموزند، ای کاش حوزه فرهنگ ما پر از "عمران" و عاقبت به خیری باشد.
در خاتمه باید گفت روز تودیع خودآموز، در واقع روز جشن نکوداشت اوست که با سربلندی و طیب خاطر بار سنگین مسئولیت را سبکبال بر زمین می‌گذارد و دعای صاحبدلان همچنان بدرقه‌ی راه این فرزند شهید شامخ خواهد بود.
*فعال رسانه‌ای
نظرات ارسال نظر