ترکیب تیم ملی شمشیربازی سابر ایران در قهرمانی آسیا

ترکیب تیم ملی شمشیربازی سابر ایران برای قهرمانی آسیا مشخص شد.
به گزارش فریاد، ترکیب تیم ملی شمشیربازی سابر ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا کره جنوبی مشخص شد.
۴ شمشیر باز در اسلحه سابر به این مسابقات اعزام می‌شوند که علی پاکدامن، محمد رهبری و نیما زاهدی با توجه به عملکردی که در جام جهانی مادرید داشتند، انتخاب شده‌اند.
برای تعیین نفر چهارم هم مسابقه انتخابی بین محمد فتوحی و امیرحسین شاکر برگزار شد و در پایان فتوحی توانست در دو مسابقه از سه مسابقه انتخابی پیروز شود.
فتوحی مسابقات انتخابی را با نتایج ۱۵ بر ۲ و ۱۵ بر ۱۲ به سود خود به پایان رساند.
به این ترکیب پاکدامن، رهبری، زاهدی و فتوحی نمایندگان ایران در قهرمانی آسیا هستند. مسابقات خرداد برگزار می‌شود.
نظرات ارسال نظر