ادامه اعتراضات سودان

تظاهرات گسترده مردم سودان برای واگذاری کامل دولت نظامی به غیرنظامیان همچنان در مناطق مختلف این کشور ادامه دارد.
به گزارش فریاد، در شهرها و مناطق مختلف سودان از جمله خارطوم، ام درمان، بحری، مدنی و کسلا تظاهرات سراسری برای واگذاری کامل دولت به غیرنظامیان برگزار شد.
به گزارش آناتولی، هزاران تن از معترضان با در دست داشتن پرچم سودان شعارهایی همچون «اقتدار برای مردم» و «حکومت مدنی می‌خواهیم» سر داده و خواستار تشکیل دولت غیرنظامی شدند.
این اعتراضات در حالی برگزار شده که نیروهای امنیتی سودان از صبح روز یکشنبه در اطراف کاخ ریاست جمهوری در خارطوم تدابیر امنیتی شدید اتخاذ کرده‌اند.
تظاهرات علیه دخالت ارتش در امور دولت غیرنظامی در مناطق مختلف سودان از 25 اکتبر سال گذشته آغاز شده است.
نظرات ارسال نظر