ارائه گزارش عملکرد مدیریتی استقلال به وزیر ورزش و جوانان

جلسه وزیر ورزش و جوانان و مدیرعامل باشگاه استقلال برگزار شد.
به گزارش فریاد، به نقل از  وزارت ورزش و جوانان، در این جلسه که امروز برگزار شد، محمد پولادگر معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، احمدی معاون مالی اداری، فرشید سمیعی معاون حقوقی و علی دولت‌شاهی مشاور باشگاه استقلال نیز حضور داشتند.
در این جلسه، گزارشی از وضعیت مدیریت باشگاه استقلال در یازده ماه اخیر، در دوره جدید مدیریت  و به ویژه پس از ورود این باشگاه به فرابورس ارائه شد.
وزیر ورزش و جوانان نیز در این جلسه با اشاره به واگذاری استقلال و پرسپولیس به مردم در دولت سیزدهم، بر حمایت از این دو باشگاه مردمی در ادامه راه فرایند مردمی‌سازی تاکید کرد.
نظرات ارسال نظر