اصحاب رسانه در نهالستان سردسیری ایوان

توسط خانه مطبوعات و رسانه‌های استان ایلام و به مناسبت روز خبرنگار، جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان ایلام به همراه خانواده‌های خود در نهالستان سردسیری شهرستان ایوان گردهم آمدند.
عکاس: سپهر محمدی
نظرات ارسال نظر