ایلام لرزید

زمین لرزه ۵.۲ریشتری صالح‌اباد در شهرستان مهران رخ داد و در بیشتر مناطق استان از جمله مرکز استان احساس شد.
به گزارش فریاد، زمین لرزه ۵.۲ ریشتری صالح‌اباد در شهرستان مهران رخ داد و در بیشتر مناطق استان از جمله مرکز استان احساس شد.
 بزرگی این زمین لرزه ۵.۲ ریشتر و  محل وقوع حوالی صالح آباد در مهران بوده است.
 این زمین لرزه ساعت  ۰۹:۲۴:۲۲ و در طول جغرافیایی ۴۵.۹۸ و عرض جغرافیایی ۳۳.۴۴ و در عمق  ۹ کیلومتری رخ داد.
نظرات ارسال نظر