مدیرکل بهزیستی استان ایلام؛

۷۸.۵ درصد از مراکز توانبخشی و مراقبتی استان واکسینه شدند.

تزریق واکسن کرونا تاکنون برای ۳۷۷ نفر سالمند، افراد دارای معلولیت، بیمار روانی و کارکنان شاغل در شش مرکز این اداره انجام شده است.
به گزارش فریاد، زهرا همتی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تزریق واکسن کرونا تاکنون برای ۳۷۷ نفر سالمند، افراد دارای معلولیت، بیمار روانی و کارکنان شاغل در شش مرکز این اداره انجام شده است.
وی با بیان اینکه تزریق واکسیناسیون این افراد طی دومرحله انجام گرفته است، افزود: مرحله اول ویژه سالمندان و کارکنان به تعداد ۸۹ نفر بوده که دوز دوم نیز تزریق و مابقی مددجویان تاکنون دوز نخست را دریافت کرده اند.
به گفته‌وی، فاز سوم واکسیناسیون جامعه هدف این اداره کل ویژه ساکنان کمپ ها، مراکز اورژانس و مراکز روزانه توانبخشی است.
مدیرکل بهزیستی ایلام یادآور شد: به محض اعلام دانشگاه علوم پزشکی و اعلام سهمیه استان، تزریق واکسیناسیون این گروه‌ها نیز انجام خواهد شد.
وی علت عدم تحقق پوشش ۱۰۰ درصدی واکسیناسیون مددجویان ساکن در مراکز این اداره کل را وجود افراد زیر ۱۸ سال عنوان کرد که بر اساس پروتکل نباید تزریق واکسیناسیون آنها انجام شود.
نظرات ارسال نظر