محور ارتباطی ایلام به حمیل مسدود می‌شود

مدیرکل راهداری ایلام گفت: محور ارتباطی ایلام به حمیل، فردا سه شنبه به علت عملیات عمرانی و تعریض جاده مسدود می‌شود.
به گزارش فریاد، نورالله دلخواه گفت: به علت انجام عملیات بهسازی و انفجار در محور ایلام - حمیل، این مسیر از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۲ خردادماه مسدود خواهد شد.
وی به مسیر‌های جایگزین اشاره کرد و افزود: رانندگان می‌توانند از محور‌های جایگزین اسلام آباد - ایوان - ایلام و یا محور ایلام - سرابله (داخل شهر شباب) - حمیل و بالعکس تردد کنند.
محور ۱۶۷ کیلومتری کرمانشاه - چرداول - ایلام موسوم به جاده حمیل و محور قدیمی ایلام - ایوان - کرمانشاه ۲ مسیر ارتباط جاده‌ای ایلام _کرمانشاه محسوب می‌شوند.
نظرات ارسال نظر