مشارکت خیر تهرانی در ساخت اولین مدرسه سبز ایلام

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس ایلام گفت: نخستین مدرسه سبز این استان با مشارکت حسین مهرصادقی خیر تهرانی احداث خواهد شد.
به گزارش فریاد، نصرت الله رحیمی اظهار داشت: ویژگی مدرسه سبز را استفاده از حداقل مصرف انرژی، حداکثر بهره وری و استفاده از انرژی پاک و همساز با اقلیم منطقه محل احداث فضای آموزشی عنوان‌ کرد.
وی افزود: اعتبار مورد نیاز احداث این فضای آموزشی ۶۸ میلیارد ریال است که یک‌ خیر اهل استان تهران ۲۴ میلیارد ریال آنرا تقبل کرده است.
مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس ایلام ادامه داد: این مدرسه در فضایی به گستره سه هزار متر مربع و در قالب دبیرستان ۱۲ کلاسه در شهرستان ایوان و با مشارکت این خیر نیک اندیش و اعتبار استانی ساخته خواهد شد.
رحیمی تاکید کرد: هر مدرسه‌ می‌تواند یک مدرسه سبز بوده و مدارس می‌توانند با توجه به سازگاری با محیط زیست دانش‌آموزان را تشویق کند تا نوآوران و مجریان مدرسه سبز باشند.
وی با ذکر اینکه عوامل زیادی می‌تواند برای توصیف یک مدرسه سبز وجود داشته باشد یادآور شد: تعهد به سبز بودن و پایدار بودن محیط زیست مهم‌ترین عامل در احداث مدارس سبز است.
به‌گفته‌ وی، مناقصه عمومی احداث این مدرسه اعلام گذاشته و طی 2 هفته آینده پیمانکار آن مشخص و عملیات ساخت آن آغاز خواهد شد.
نظرات ارسال نظر