مدیر جهاد کشاورزی چوار:

سطح زیر کشت محصولات زراعی چوار کاهش یافت

با توجه به تشدید خشکسالی و کاهش بارش‌ها و منابع آبی، سطح زیر کشت محصولات زراعی امسال در این شهرستان ۸۰ درصد کاهش داشته است.
به گزارش فریاد، مراد غلامحسینی گفت: شهرستان چوار دارای ۱۸ هزار هکتار زمین دیم و ۴۰۷ هکتار زمین آبی است که از این میزان امسال ۲ هزار هکتار زیر کشت گندم، چهار هزار هکتار کشت جو، ۵۰۰ هکتار نخود و ۳۵۰ هکتار نیز زیر کشت عدس رفت.
وی افزود: بر اساس پیش بینی‌ها در هر هکتار کشت گندم و جو هرکدام به ترتیب یک و نیم و یک تن قابلیت برداشت داشت که با توجه به کاهش بارندگی و خشکسالی سطح زیر کشت این محصولات کاهش چشمگیری داشته است.
مدیر جهاد کشاورزی چوار اضافه کرد: در سال‌های اخیر صنایعی که بیشترین وابستگی را به مواد اولیه خارجی داشته اند دچار رکود و زیان بسیاری شده اند، اما حوزه کشاورزی از این قاعده مستثنی بوده و تاثیر کمتری از تحریم‌ها داشته است.
غلامحسینی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت کشاورزی منطقه می‌تواند نقش اساسی در توسعه شهرستان ایفا کند، بطوری‌که در سال‌های گذشته با استفاده از خلاقیت و تلاش کشاورزان در زمینه تامین منابع غذایی کمترین دغدغه را داشته ایم و نیز زمینه اشتغال تعداد زیادی از جوانان منطقه در این حوزه فراهم شده است.
نظرات ارسال نظر