ضرورت توسعه زیرساخت‌های روستایی در ایلام

استاندار ایلام گفت: با توجه به اینکه تمامی زیرساخت‌های این استان در خدمت توسعه ملی به‌ ویژه کریدور اربعین قرار دارد، نیاز است در توزیع اعتبارت روستایی ایلام ویژه دیده شود.
به گزارش فریاد، محمد نوذری گفت: تمام زیرساخت‌های استان ایلام در خدمت توسعه ملی است و می‌طلبد در برنامه ریزی‌ها این امر مهم دیده شود.
وی خواستار تخصیص اعتباراتی ویژه به روستا‌های در مسیر کریدور اربعین شد و افزود: زیرساخت‌های روستا‌هایی که در مسیر اربعین قرار دارند، باید توسعه یابند.
استاندار ایلام همچنین خواستار افزایش اعتبارات روستا‌های استان از محل اعتبارات ماده ۵۸، ماده ۳۹، ارزش افزوده بمنظور تامین ماشین آلات حمل پسماند، تانکر آبرسانی، ماشین آتش‌نشانی و سایر ملزومات مورد نیاز در استان شد.
نوذری بر تامین آب شرب عشایر و آب دام‌های آنان نیز در اسرع وقت تاکید کرد و گفت: اگر اعتبارات خوبی به دهیاران اختصاص داده شود، می‌توان با برنامه‌ریزی خیلی از مشکلات روستاییان و عشایر را برطرف کرد.
وی با بیان اینکه شاخص جمعیت به تنهایی نمی‌تواند منجر به توسعه و عدالت اجتماعی شود، گفت: در توزیع اعتبارات که تنها یک شاخص و آن هم نرخ جمعیت تاثیرگذار است، حق ایلام پایمال می‌شود که ضرورت دارد این مهم مورد بازنگری قرار گیرد.
نظرات ارسال نظر