تشخیص زودهنگام سرطان با روش نوری جدید

محققان دانشگاه "کویمبرا" پرتغال در مطالعه اخیرشان روش نوری جدیدی را برای تشخیص زودهنگام سرطان ابداع کردند.
به گزارش فریاد، به نقل از آی او، محققان دانشگاه کویمبرا پرتغال از توسعه یک روش نوری جدید خبر دادند که به شناسایی سرطان در بیمارانی که در مراحل اولیه این بیماری قرار دارند، کمک می‌کند. این روش می‌تواند از اشعه لیزر یا مادون قرمز برای تشخیص سرطان و حتی تجزیه و تحلیل بخش‌های جراحی شده در هر ناحیه، استفاده کند.
امروزه بیشتر رویکردها برای تشخیص سرطان، هیستوپاتولوژیکی یا با تمرکز بر روی آسیب‌شناسی بافتی هستند که این امر به پزشکان اجازه می‌دهد بین سلول‌های معمولی و سرطانی از نظر مورفولوژیکی تمایز قائل شوند.
اما در این مطالعه محققان بر روش‌های نوری تشخیص سرطان با استفاده از رویکرد طیف‌سنجی ارتعاشی(vibrational spectroscopy approach) متمرکز بودند. این روش غیرتهاجمی تغییرات شیمیایی احتمالی رخ داده در سلول‌های بیمار را در اختیار متخصصان قرار می‌دهد و به تشخیص زودهنگام و دقیق سرطان کمک می‌کند.
به گفته محققان، این روش جدید با هدف جایگزینی روش‌های فعلی نیست، بلکه اطلاعات اضافی را به پزشکان ارائه می‌کند که با روش‌های دیگر به دست نیامده است. اثر بخشی این روش بسیار مثبت بود و حتی پزشکان توسط آن قادر به تمایز قائل شدن بین بافت‌های آزمایشی غیر بدخیم و بدخیم نیز بودند.
نظرات ارسال نظر