هنرستان‌های ایلام دانش‌آموز عراقی می‌پذیرند

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: این امر به منظور اجرای طرح دیپلماسی فرهنگی و مهارتی، انجام می‌شود.
به گزارش فریاد، علی درویشی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم دولت، طرح دیپلماسی فرهنگی و مهارتی برای دانش‌آموزان کشور‌های همسایه ایران است که در قالب این طرح باید رایزنی برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان کشور‌های همسایه در هنرستان‌های استان و یا به صورت اعزام مربی انجام گیرد.
وی افزود: هنرستان شهرستان چرداول یکی از بزرگ‌ترین و بهترین هنرستان علوم کشاورزی کشور است که فرصت مناسبی را برای جذب دانش آموزان عراقی فراهم کرده است.
مدیرکل آموزش و پرورش ایلام تصریح کرد: در صدد هستیم، هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش در استان‌های مبدأ عراقی دایر و از معلمان و مربیان استان ایلام برای آموزش دانش آموزان این کشور بهره گیری شود؛ طرحی که فرصتی مغتنم برای عرضه دانش و فرهنگ ایرانی به دانش آموزان عراقی محسوب می‌شود.
در سال تحصیلی جاری ۶ هزار هنرجو در ۷۴ هنرستان استان مشغول به تحصیل و مهارت ورزی هستند و بسیاری از هنرجو‌ها از جمله دانش آموزان هنرستان کشاورزی یا سایر رشته‌ها از آثار تولیدی خود درآمد زایی می‌کنند و در طول دوران تحصیل وارد بازار کسب و کار می‌شوند.
نظرات ارسال نظر