کاهش نرخ رشد جمعیت در ایلام

سرپرست اداره کل ثبت احوال ایلام با هشدار کاهش زاد و ولد و پیری جمعیت گفت: نرخ رشد جمعیت در استان ایلام ۷۴ صدم درصد کاهش دارد.
به گزارش فریاد، نجم‌الدین خسروی با اشاره به کاهش نرخ جمعیت در استان اظهار داشت: جمعیت استان بر اساس سرشماری سال گذشته ۶۰۷ هزار و ۷۳۵ نفر است که ۴۱۴ هزار و ۲۰۹ نفر در شهر‌ها و ۱۹۳ هزار و ۵۳ نفر نیز در روستا‌ها زندگی می‌کنند.
وی با یادآوری اینکه این تعداد جمعیت در قالب ۱۷۴ هزار خانوار شکل گرفته اند، افزود: ۳۰۹ هزار و ۲۴ نفر از جمعیت استان مرد و ۲۹۸ هزار و ۷۱۱ نفر نیز زن هستند و جمعیت بالای ۱۵ سال استان نیز ۴۶۷ هزار نفر است.
سرپرست اداره کل ثبت احوال ایلام با اشاره به اینکه ۲۰.۲۵ نوزاد در هر شبانه روز طی هفت ماه سال جاری در این استان متولد شده اند، اظهار داشت: چهار هزار و ۳۷۵ نفر طی مدت یاد شده در این استان متولد شده اند.
وی افزود: سه هزار و ۱۱۹ نفر از این تعداد در نقاط شهری و یک هزار و ۲۵۶ نفر نیز در مناطق روستایی این استان متولد شده اند.
خسروی تاکید کرد: تعداد افراد متولد شده استان در دوره مشابه پارسال چهار هزار و ۵۳۳ نفر بود که امسال به نسبت سال گذشته شاهد کاهش ۳.۵ درصدی نوزادان متولد شده هستیم.
وی همچنین به تعداد افراد فوت شده طی این مدت اشاره کرد و گفت: یک هزار و ۵۵۹ نفر در سال جاری فوت شده اند که یک هزار و ۷۰ نفر در شهر‌ها و ۴۸۹ نفر نیز در روستا‌ها بوده و از این تعداد ۹۴۵ نفر مرد و ۶۱۴ نفر نیز زن هستند.
سرپرست اداره کل ثبت احوال ایلام اضافه کرد: تعداد افراد فوت شده در هر ماه ۲۲۷ و در هر شبانه روز ۷.۲۲ نفر بوده است.
وی اظهار داشت: ۲ هزار و ۲۰ نفر در دوره مشابه سال گذشته در استان فوت کرده اند که امسال این تعداد ۲۲.۸ درصد نسبت به دوره مشابه پارسال کاهش داشته است.
نظرات ارسال نظر