آغاز جلسه علنی مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدگی به طرح حمایت مالی از افشاگران فساد (طرح سوت زنی) را در دستور کار جلسه امروز خود دارند.
به گزارش فریاد، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
موارد زیر در دستور کار جلسه امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد:
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱.
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه.
- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی.
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.
- گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح استفساریه بند (۳) ماده (۴۸) قانون حمایت خانواده.
-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد.
- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح مردمی سازی حکمرانی
نظرات ارسال نظر