سخنگوی دولت:

رسانه‌های معاند هر دو دقیقه یک خبر کذب منتشر می‌کنند

بهادری جهرمی با بیان اینکه نان رسانه‌های معاند در وارونه‌نمایی است، اظهار کرد: آن‌ها مدام با عملیات، برعکس منظور گوینده تیتر می‌زنند و مخابره می‌کنند.
به گزارش فریاد، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «‏هفت روز پیش دانشجویان دانشگاه صداوسیما این درس را عملی گذراندند: نان رسانه‌های معاند در وارونه‌نمایی است!
آن‌ها مدام با عملیات، برعکس منظور گوینده تیتر می‌زنند و مخابره می‌کنند. در همین ایام هم به‌طور متوسط هر دو دقیقه یک خبر کذب منتشر کردند تا با آشوب، پیشرفت را از ایران سلب کنند.»
نظرات ارسال نظر