سوابق مدیریتی پنج کاندیدای فدراسیون ورزش کارگری تایید شد

از سوی وزارت ورزش و جوانان سوابق مدیریتی پنج کاندیدای فدراسیون ورزش کارگری برای شرکت در مجمع انتخابات این فدراسیون مورد تایید قرار گرفت‌.
به گزارش فریاد، سوابق مدیریتی پنج کاندیدای فدراسیون ورزش کارگری برای شرکت در مجمع انتخابات این فدراسیون از سوی کمیسیون تطبیق وزارت ورزش و جوانان مورد تایید قرار گرفت.
امید جوان‌دل، کمال جوانمرد، فرهاد طلوع‌کیان، محمود علیزاده و حسن نوری پنج کاندیدایی هستند که از بین ۱۲ نامزد شرکتکننده سوابق مدیریتی آنها برای شرکت در انتخابات مورد تایید قرار گرفت.
اسماعیلی، دبیر مجمع فدراسیون، با اعلام این خبر گفت: نامزدهای که سوابق مدیریتی آنها از سوی کمیسیون تطبیق تایید نشده است، ۵ روز فرصت دارند مدارک لازم را به دبیر مجمع برای تشکیل شورای تجدید نظر ارائه دهند تا تصمیم نهایی درباره آنها گرفته شود. اسامی نهایی پس از پنج روز برای استعلام نهایی جهت شرکت در انتخابات به وزارت ورزش ارسال خواهد شد.
نظرات ارسال نظر