صدای مخاطبان؛

عدم حضور پزشک در منطقه «بولی»

خطاب به دانشگاه علوم پزشکی ایلام
متأسفانه تنها بخش مرزی شهرستان چوار مدت دو ماه است که پزشک ندارد و مردم این منطقه مجبورند جهت مداوا و برای برخورداری از ساده‌ترین امکانات اولیه بهداشتی و درمانی به بخش صالح آباد از توابع شهرستان مهران مراجعه کنند.
آیا رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام و معاونین‌شان حاضرند یک روز به جای مردم زجردیده بخش بولی در این منطقه مرزی زندگی کنند و هیچ گونه امکانات بهداشتی و درمانی نداشته باشند؟
گناه مردم چیست که باید در سخت‌ترین شرایط و بدون امکانات زندگی کنند؟
آیا مسئولین استانی و کشوری این شرایط سخت را درک می‌کنند؟ مردم با چه امیدی در این بخش مرزی و محروم ادامه حیات بدهند و مرزداری کنند؟
خواهشمند است این گلایه و انتقاد ما را منتشر نمایید شاید مسئولان استانی و کشوری برای مردم مظلوم و محروم این منطقه چاره‌ای بیاندیشند.
تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۴۰۱ ساعت:01:20
نظرات ارسال نظر