روز بدون فوتی کرونا در ایلام

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: اولین روز بدون فوتی کرونا در این استان پس از ۳۸ روز ثبت شد.
به گزارش فریاد، دکتر محمد کریمیان اظهار داشت: امروز تعداد ۱۸۴ نفر ابتلای جدید در استان ایلام ثبت شد و در حال حاضر جمع موارد تست مثبت استان به عدد ۵۷ هزار و ۳۲۴ نفر رسیده است.
وی با بیان اینکه تعداد بستری‌های استان  ۲۸۱ نفر است افزود: ۵۶ نفر از این افراد بستری را امار جدید امروز تشکیل می‌دهد.
کریمیان با بیان اینکه تاکنون ۵۵ هزار و ۷۲۱ نفر بیمار نیز بهبود یافته‌اند تصریح کرد: تعداد فوتی‌های استان با توجه به اینکه امروز هیچ فوتی ناشی از کرونا نداشته‌ایم یک هزار و ۲۷ نفر است.
وی یادآور شد: ایلام با ۱۹ مورد و ایوان با ۱۳ نفر بیشترین آمار بستری جدید را به خود اختصاص داده‌اند و تعداد بستری‌های شهرستان بدره نیز صفر است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام در خصوص رنگ بندی استان نیز گفت: در حال حاضر شهرستان‌های ایلام، چوار، چرداول و آبدانان قرمز، شهرستان‌های مهران، ملکشاهی، ایوان، هلیلان و دهلران نارنجی و شهرستان‌های سیروان و بدره نیز زرد هستند.
نظرات ارسال نظر