فراخوان دریافت ثبت مکتوب خاطرات هشت سال دفاع مقدس

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایلام گفت: فراخوان دریافت ثبت مکتوب خاطرات مادران ایلامی از دوران هشت سال دفاع مقدس از امروز آغاز شده است.
به گزارش فریاد، محمدرضا رستم‌پور اظهار داشت: در این فراخوان نوجونان ۱۱ تا ۱۷ سال استان (عضو کانون یا خارج از کانون) می‌توانند با نگارش خاطرات ماداران یا مادربزرگ‌های خود در این جشنواره ادبی شرکت کنند.
وی افزود: هر نوجوان مجاز است پنج اثر را به دبیرخانه فراخوان واقع در بلوار شمالی امام خمینی (ره) مرکز آفرینش‌های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارسال کند.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایلام پور یادآور شد: شرکت کنندگان مجاز هستند در بخش‌های متن ادبی، خاطره نویسی یا داستان بر پایه واقعیت شرکت کنند و مطالب را طبق دیدگاه و برداشت نوجوانانه خود به رشته تحریر در آورند.
رستم‌پور اضافه کرد: از امروز تا پایان هفته دفاع مقدس نوجوانان فرصت شرکت در این فراخوان را دارند و برگزیدگان نیز آذرماه همزمان با برگزاری کنگره سه هزار شهید استان ایلام مورد تجلیل قرار می‌گیرند.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایلام تاکید کرد: باتوجه به اینکه استان ایلام در آستانه برگزاری کنگره ملی سه هزار شهید قرار دارد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در این کنگره با مشارکت بچه‌های عضو کانون نقش آفرینی می‌کند.
نظرات ارسال نظر