طالب صادقیان شهردار ایلام شد

سخنگوی شورای اسلامی شهر ایلام گفت: در پایان جلسه امروز این شورا طالب صادقیان به عنوان شهردار ایلام انتخاب شد.
به گزارش فریاد، سعید انوری‌پور اظهار داشت: برای تصدی شهرداری شهر ایلام نه نفر رزومه و برنامه‌های خود را به شورا شهر ارسال کردند که پس از بررسی‌های متعدد، طالب صادقیان شهردار سابق ایلام در مسئولیت خود ابقاء شد و رای اعتماد این شورا را کسب کرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر ایلام یادآور شد: در پایان جلسه شورای شهر ایلام طالب صادقیان با کسب چهار رای موافق برای دومین بار متوالی به عنوان شهردار ایلام انتخاب شد.
احداث زیرگذرهای شهید کشوری و رسالت، پارک خطی بام ایلام، پیاده راه‌های سعدی و طالقانی در هسته مرکزی شهر و ایجاد چندین پروژه راه شب و نصب المان‌های امید آفرین از جمله اقدامات طالب صادقیان در چهار سال گذشته تصدی این پست بود.
نظرات ارسال نظر