ارائه کارت واکسیناسیون برای خوابگاه دانشجویی الزامی است

رییس دانشگاه ایلام گفت: داشتن کارت واکسیناسیون کرونا برای ارائه خوابگاه به دانشجویان الزامی است.
به گزارش فریاد، محمد علی اکبری در نشست ستاد استانی کرونا اظهار داشت: بازگشایی دانشگاه از ۱۵ مهر به صورت تدریجی آغاز شده و دانشجویان مقاطع دکترا به دلیل تعداد کم هفته آینده حضور می‌یابند.
وی با بیان اینکه همچنین بر حسب شرایط حضور دانشجویان سایر مقاطع در دانشگاه در دستور کار است افزود: قرار نیست آموزش مجازی حذف شود بلکه تداوم آموزش مجازی برای دروس نظری انجام می‌شود، اما برای دروس عملی دانشجویان باید در دانشگاه حضور یابند.
علی‌اکبری با تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی ایلام به خاطر همراهی در تزریق واکسن اساتید یادآور شد: همه دانشجویان برای برخورداری از خوابگاه و خدمات دانشگاه ملزم به ارائه کارت واکسیناسیون هستند.
رئیس دانشگاه ایلام  با بیان اینکه تمام کارمندان دانشگاه نیز برای حضور در محل کار ملزم به ارائه کارت واکسیناسیون هستند ابراز امیدواری کرد: با رعایت پروتکل‌ها و تزریق واکسیناسیون تداوم آموزش در مراکز آموزش عالی به روال عادی بازگردد.
دانشگاه ایلام با ۶ هزار دانشجو در مقاطع کاردانی تا دکترا و ۲۰۰ عضو هیات علمی، ۳۲ گروه آموزشی دارد و در سال ۱۳۷۰ در سفر مقام معظم رهبری به استان ایلام از دانشکده زیر مجموعه دانشگاه رازی کرمانشاه به دانشگاه ارتقا یافته است.
استان ایلام در مجموع ۳۶ دانشگاه و موسسه آموزش عالی دارد که ۴۰ هزار دانشجو در این مراکز دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.
نظرات ارسال نظر