افزودن ۲۲ دستگاه تانکر به ناوگان آبرسانی عشایر ایلام

مدیرکل امور عشایری ایلام گفت: ۲۲ دستگاه تانکر آب رسان در صورت تامین اعتبار به ناوگان آبرسانی عشایر استان اضافه می شود.
به گزارش فریاد، به نقل از ایرنا، فرشاد یاسمی اظهار کرد: باتوجه به نیاز عشایر به آبرسانی ۲ روز در هفته در تلاش هستیم تا تعداد ۲۲ دستگاه تانکر آبرسانی را از محل اعتبارات استان به مدت یک سال اجاره کنیم.
وی افزود: هم‌اکنون میزان آبرسانی به عشایر ۱۰ روز یکبار به میزان سه هزار لیتر و توسط ۱۵ دستگاه تانکر صورت می‌گیرد که با توجه به گرمای هوا خشکسالی، این میزان آب کفاف نیاز مصارف عشایر را نمی‌دهد.
یاسمی با بیان اینکه هزینه اجاره یک‌ ساله این تعداد دستگاه ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است، ادامه داد: در صورت تخصیص این اعتبار از محل عمرانی استانداری، از ماه دیگر آبرسانی به عشایر افزایش می‌یابد.
وی تاکید کرد: برای دریافت اعتبار مورد نظر به منظور اجاره تانکرهای آبرسان منتظر ابلاغیه کمیته برنامه‌ریزی استان ایلام هستیم تا با تخصیص این اعتبار، تانکرهای مورد نظر به ناوگان آبرسانی جامعه عشایری استان اضافه شود.
مدیرکل امور عشایری ایلام اضافه کرد: آب مورد نیاز عشایر از چاه‌های ملکی یا آب و فاضلاب تامین می‌شود که سلامت این آب مصرفی به طور مداوم توسط کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی و شرکت آب و فاضلاب بررسی می‌شود.
وی یادآور شد: همچنین تانکرهای آبرسان نیز همواره گندزدایی، کلرزنی و ضدعفونی می‌شود و چاه‌های تامین آب نیز مجهز به سیستم‌های هوشمند کلرزنی است.
عشایر استان ایلام دارای یک میلیون و ۴۰۰ هزار راس دام سبک و سنگین هستند که از این رقم ۷۰۰ هزار راس آن را گوسفندان تشکیل می‌دهند.
جامعه عشایر استان ایلام با ۹ هزار و ۷۳۶ خانوار و ۶۰ هزار نفر جمعیت حدود ۱۱ درصد جمعیت استان و پنج درصد جمعیت عشایر کشور را تشکیل می‌دهند.
عشایر ایلام همچنین با پرورش یک میلیون و ۴۰۰ هزار راس دام ۶.۵ درصد جمعیت دامی عشایر کشور را در اختیار دارند.
استان ایلام رتبه چهاردهم جمعیت عشایری کشور را به خود اختصاص داده است.
نظرات ارسال نظر