وزیر جنگ رژیم صهیونیستی:

نظارتی موثر بر تاسیسات هسته‌ای ایران و بر تولید تسلیحاتش اعمال می‌کنم

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ضمن ابراز حمایت از توافقی «گسترده‌تر، طولانی‌تر و مستحکم‌تر» با ایران، در یک کنفرانس امنیتی در فلسطین اشغالی، ادعاهایی را علیه نقش ایران در منطقه مطرح کرد.
به گزارش فریاد، به نقل از روزنامه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در کنفرانسی درباره امور امنیتی اسراییل درباره مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین گفت: من از توافقی حمایت می‌کنم که گسترده‌تر، قوی‌تر و طولانی‌تر باشد، ایران را به عقب براند، توانمندی‌های[هسته ای] فعلی‌اش را از بین ببرد و نظارتی موثر بر تاسیسات هسته‌ای آن و بر تولید تسلیحاتش اعمال کند. 
گانتس با مطرح کردن ادعاهایی علیه نقش ایران در منطقه، ایران را هژمونی خواند که به ادعای وی ارتشهای تروریستی را تجهیز می‌کند.
نظرات ارسال نظر