۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بودجه احزاب کل کشور

نایب رئیس خانه احزاب با بیان اینکه ۲ میلیارد تومان از بودجه ۹۶ در اختیار احزاب گذاشته شد، گفت: از این رقم، ۵ درصد را برای خانه احزاب در نظر گرفته‌ایم و ۹۵ درصد هم بین احزاب در نظر گرفته شد
به گزارش فریاد، قدرتعلی حشمتیان، نایب رئیس خانه احزاب درباره عملکرد خانه احزاب، گفت: پیش از این خانه احزاب در اختیار دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب بود اما در دوره ششم(دوره کنونی) سه فراکسیونی شد از این رو اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و مستقلین و اعتدال‌گرایان هر کدام ۷ کرسی  در اختیار داشتند و سه تفکر به صورت محترمانه در کنار هم بودیم.
وی افزود: علی رغم اینکه بنده رای اول احزاب کشور را به دست آوردم به صورت قانونی باید سال اول رئیس خانه احزاب می‌شدم اما برای آنکه تفاهم بوجود بیاید با قید قرعه، اصولگرایان در سال اول رئیس و بنده و کمالی نایب رئیس بودیم، در سال دوم بنده رئیس و کمالی و شهاب‌الدین صدر نایب رئیس شدیم و در سال سوم حسین کمالی رئیس و حشمتیان و صدر نایب رئیس شدند.
این فعال سیاسی با بیان اینکه ۲۶ مرداد سال ۹۴ ریاست خانه احزاب شروع شد و در سال ۹۵ به دست اعتدال‌گرایان افتاد و سپس در ۲۶ مرداد اصلاح‌طلبان ریاست را برعهده گرفتند، اظهارداشت: به صورت قانونی ۲۶ مردادماه مهلت خانه احزاب تمام شده است اما چون برابر قانون جدید احزاب، احزاب و تشکل‌های سیاسی باید خود را با قانون جدید انطباق دهند برای برگزاری مجمع عمومی مهلت گرفته شد.
حشمتیان، اصلاح اساسنامه و مرامنامه، انتخاب جدید اعضای شورای مرکزی و راه‌اندازی دفاتر در یک سوم استان‌ها را از مهم‌ترین کارکردهای احزاب در قانون جدید عنوان و خاطرنشان کرد: به همین جهت مجمع به تاخیر افتاد تا احزاب بتوانند خود را با قانون تطبیق دهند.

هر سه فراکسیون منتقد دولت هستند
وی درباره بودجه خانه احزاب، گفت: در دوره‌ای که ما ریاست خانه احزاب را در اختیار داشتیم پیشنهاد کردیم تا به خانه احزاب بودجه داده شود، در دوره احمدی نژاد خانه احزاب تعطیل شده بود و بودجه‌ای نیز در اختیار نداشت بنابراین در سال دوم - دوره ششم که ریاست با اعتدال‌گرایان بود درخواست کردیم بودجه‌ای پرداخت شود که ۴ میلیارد تومان مصوب شد اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه ۲ میلیارد تومان از بودجه را در اختیار احزاب گذاشت و ۲ میلیارد تومان را به سازمان‌های صنفی اختصاص داد که خبر ندارم به آنها پرداخت شد یا نه، اما از این ۲ میلیارد ۵ درصد را برای خانه احزاب در نظر گرفتیم و ۹۵ درصد هم بین کل احزاب موجود کشور، قبل از تطبیق قانون جدید احزاب در نظر گرفته شد.
نایب رئیس خانه احزاب درباره حمایت دولت از خانه احزاب در دوره ششم، گفت: هر سه فراکسیون از دولت انتقاد دارند، خود بنده بیش از ۴۰ بار با رئیس جمهور مکاتبه داشتم اما رئیس جمهور حاضر به ملاقات با خانه احزاب نشد با این حال معتقدیم باید از دولت حمایت کرد بنابراین احزاب از دولت حمایت می‌کنند اما در عین حال انتقادهای خود را نیز مطرح می‌کنند.
نظرات ارسال نظر