شهادت یکی از مرزبانان هنگ مرزی در ارومیه

یکی از مرزبانان هنگ مرزی ارومیه به شهادت رسید
به گزارش فریاد، شهید میثم نژادولی از مرزبانان هنگ مرزی ارومیه در حین کنترل و پایش نوار مرزی به فیض شهادت نائل شد.
شهید میثم نژادولی در دوره ۵۹ درجه داری پادگان آموزشی ثامن الائمه مشهد دوره‌های آموزشی را گذرانده و از مرزبانان هنگ مرزی ارومیه بود.
نظرات ارسال نظر